WEDSTRIJDREGLEMENT RECOGNISEYOURSELFIE JAN DE NUL NV

1. Organisator

Jan De Nul NV Tragel 60 9308 Hofstade-Aalst

2. Duur van de wedstrijd

Start op 19/11/2019 om 00u00 en neemt een einde op 31/05/2020 00u00

3. Uitgangspunt van de wedstrijd

  • Iedereen kan deelnemen door een originele selfie openbaar te plaatsen op Instagram, Facebook of LinkedIn met #recogniseyourself, de nieuwe employer branding hashtag van Jan De Nul NV.
  • Iedereen die deelneemt gaat akkoord met het wedstrijdreglement. De organisator kan de inhoud ervan wijzigingen op elk moment indien dit nodig zou blijken.
  • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij/zij wil.
  • Gratis wedstrijd zonder voorwaarden tenzij hieronder vermeld.

4. Prijzen

De winnaar wordt uitgenodigd voor een vlucht, georganiseerd door Jan De Nul NV. Daarna zal de winnaar uitgenodigd worden om aan boord
te gaan van een Jan De Nul NV-schip, inclusief maaltijden en overnachting aan boord. Deze vlucht + overnachting zal plaatsvinden in overleg met
de 2 winnaars (periode: tussen juli 2020 en oktober 2020). Voor de medewerkers die aan boord slapen in functie van hun job bij Jan De Nul NV wordt een evenwaardig alternatief aangeboden.

5. Deelname

De wedstrijd is gratis. Iedereen die meerderjarig is, kan deelnemen. Zowel medewerkers als niet-medewerkers van Jan De Nul
Group kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Gegevens die onvolledig zijn of niet in overeenstemming met het reglement of die na de uiterste
deelnamedatum worden gepost, komen niet in aanmerking. De voorwaarde voor een deelnemende foto: een originele foto waarop het logo van Jan
De Nul Group zichtbaar is en online, openbaar gepost op Facebook, LinkedIn en/of Instragram mét de #recogniseyourself. Het enige juiste logo van Jan De Nul NV, is het volgende. De organisator behoudt zich het recht om personen die niet voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden uit te sluiten.

6. Bepaling van de winnaar

De winnaars zullen gekozen worden door een aangesteld intern team van Jan De Nul NV collega’s. Zij zullen zich buigen over alle inzendingen en via voting de origineelste inzendingen uitkiezen. Deze voting verloopt alsvolgt ....
Er wordt 1 winnaar gekozen uit de groep deelnemers die niet tewerkgesteld zijn bij Jan De Nul Group en er zal 1 winnaar gekozen worden uit de
groep deelnemers die tewerkgesteld zijn bij Jan De Nul Group. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en worden ook kenbaar
gemaakt op de sociale media pagina’s van Jan De Nul NV.

7. Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen van welke aard ook in verband met het verloop van de wedstrijd, ongeacht of het om een menselijke fout, een computerfout of een fout van een andere aard gaat. Jan De Nul Group behoudt zich het recht voor om dit reglement aan te passen of de wedstrijd uit te stellen of te annuleren op elk moment tijdens de wedstrijd en zonder gevolg. Jan De Nul Group kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze wijzigingen.

8. Privacy

De wet van 08.12.1992 inzake de bescherming van de privacy zal strikt nageleefd worden. De deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk door feit van
deelname dat zij als winnaars met hun naam vermeld zullen worden op de website en/of de sociale netwerken van Jan De Nul NV. Elke deelnemer
geeft alle gebruiksrechten voor zijn foto aan Jan De Nul NV (de foto’s kunnen op de website en de sociale netwerken van Jan De Nul NV verspreid
worden met de naam van hun auteur) en bevestigt dat de foto haar/zijn werk is en dat elke persoon die op deze foto te zien is haar/hem de
toestemming gegeven heeft om de foto te verspreiden.

9. Geschillen

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement. Het niet naleven van dit
reglement leidt tot de annulering of schrapping van de deelname. Elke betwisting met betrekking tot de
interpretatie en de toepassing van dit reglement zal onderzocht worden door de organisator, die soeverein is in zijn
beslissingen, in de geest die heerste bij de uitwerking van de wedstrijd.
Met uitzondering van aanvragen voor het reglement zal er geen enkele schriftelijke of mondelinge vraag met
betrekking tot de wedstrijd beantwoord worden. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisator
van de wedstrijd. Elke beslissing van de organisator is soeverein. Elk geschil dat voortvloeit uit deze wedstrijd zal
voorgelegd worden aan de rechtbank van Dendermonde.

#Recogniseyourself