100% duurzame strandopspuitingen

Om de Belgische kust te beschermen tegen klimaatverandering is er zand nodig. Veel zand! In Raversijde brachten we maar liefst 500.000 kubieke meter zand aan op het strand, gebaggerd op de Noordzee. Daardoor kan het strand zijn natuurlijke kustdynamiek behouden en zware golfaanvallen tijdens stormen zelf breken. In totaal herstellen we zo 4,5 kilometer strandlengte.

Onze strijd tegen klimaatverandering beperkt zich in dit project niet tot bagger- en grondwerken. Ons materieel komt tegemoet aan de strengste duurzaamheidsnormen. Zo vaart onze sleephopperzuiger Pedro Álvares Cabral tijdens de werken op 100% duurzame drop-in biobrandstof. Deze variant reduceert niet alleen de CO2-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht.

 

 

Voor de grondwerken op het strand mobiliseren we de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. Ter plaatse beschikt ons team over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen. Daarmee reduceren we onze CO2-uitstoot met 90%. Onze NOx-uitstoot en ons energieverbruik in de werfkantoren verminderen we met 80%. Een absolute wereldprimeur: we zijn de eerste baggeraar die volledig duurzaam te werk gaat.

Duurzame strandopspuitingen
Duurzame strandopspuitingen