Projectleider civiele werken

Bram Van Renterghem
Bram Van Renterghem
Een projectleider voorziet de smeerolie in de machine waarin elke collega een essentieel tandwiel is.

Voor de job van projectleider is ‘variatie’ hét sleutelwoord. Dat uit zich onmiddellijk in mijn takenpakket: als projectleider, en dus eindverantwoordelijke van een project, ben ik het eerste aanspreekpunt omtrent planning, coördinatie, juridisch-financiële zaken, kwaliteit en veiligheid. Om al die puzzelstukjes op hun plaats te doen vallen, is het noodzakelijk om een helikoptervisie te bewaren en snel verbanden te zien tussen de verschillende onderdelen van een project. Ook een heldere communicatie, zowel met het team als met de klant, is van groot belang. Die combinatie van het menselijke contact en het inhoudelijke aspect maakt het steeds weer uitdagend om een project tot een goed einde te brengen.

Maar niet alleen mijn werkdag biedt variatie, ook de projecten zelf zijn gekenmerkt door afwisseling. Elke nieuwe werf is weer een frisse start: een nieuwe opdracht, een andere locatie en met andere collega’s. Routine krijgt hier dus echt geen kans!

Zelf kijk ik fier terug op elk project waar ik aan meegewerkt heb, maar de creatie van de A11 was toch uniek, dankzij de integrale aanpak in combinatie met een grote drive en collegialiteit binnen het team. Na 15 jaar sta ik bovendien nog steeds versteld van het scala aan kennis en ervaring dat aanwezig is binnen de firma: dat is echt uniek binnen onze sector! Door al die in-house kennis, gaan we ook geen enkele uitdaging uit de weg.