Verantwoordelijke Risicobeheer - Oosterweel

Antwerpen, België

Als Verantwoordelijke Risicobeheer binnen TM ROCO maak je deel uit van de dienst Contractmanagement en geef je leiding aan het team Risicobeheer. Team Risicobeheer is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van opportuniteiten- en risicobeheer en doelgericht omgaan met risico’s voor het project Oosterweelverbinding Rechteroever, Perceel 3b

 

In een voltijdse tewerkstelling combineer je deze opdracht met het effectieve risicobeheer in 1 of 2 deelgebieden.

 

De bedoeling van doelgericht omgaan met risico’s is om besluitvorming en sturing te organiseren zodat:

 • ongewenste negatieve effecten van onzekere gebeurtenissen op de project- of organisatiedoelstellingen weggenomen of verminderd worden, en
 • gewenste positieve effecten van onzekere gebeurtenissen op de project- of organisatiedoelstellingen benut worden.

Dit wordt bereikt door:

 • samen met de projectteamleden en de klant tijdig risico’s en opportuniteiten te identificeren en hun invloed op de project- en organisatiedoelstellingen realistisch te beoordelen (doelstelling)
 • te sturen op het risicobewustzijn van de projectmedewerkers en hieruit te leren door transparant om te gaan met deze kennis en inzichten (cultuur)
 • een uniforme structuur aan te brengen in het management- en beheersproces, gericht op het identificeren, analyseren, prioriteren en visualiseren van risico’s (structuur).

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van opportuniteiten- en risicobeheer van één of meerdere projectdelen/deelgebieden.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor opportuniteiten en risico’s van van één of meerdere projectdelen/deelgebieden. Zowel intern ROCO als naar de klant.
 • Je fascilieert en coördineert werksessies waarin je projectmedewerkers gestructureerd laat nadenken over risico’s en de beheersing ervan. Je ondersteunt de betrokken projectmedewerkers bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van beheersmaatregelen van risico’s en bewaakt de naleving van de beheersmaatregelen.
 • Je bent verantwoordelijk voor controle en borging van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens van opportuniteiten en risico’s in Relatics van één of meerdere projectdelen/deelgebieden.
 • Je borgt de integraliteit van de opportuniteiten en risico’s van één of meerdere projectdelen/deelgebieden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van Risico- en Opportuniteitenbeheer binnen de gehele organisatie van ROCO als ook voor de gebruikte software/tools en de uitvoering ervan.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor opportuniteiten en risico’s voor directie- en kernteam en één of meerdere projectdelen/deelgebieden. Zowel intern ROCO als naar de klant.
 • Je borgt de integraliteit van risico’s en opportuniteiten voor het gehele project.
 • Je stelt risiconota’s en -rapportages op voor de projectdirectie en deelgebiedmanagers.
 • Je hebt een aanjaag- en voorbeeldrol voor een collectief risicobewustzijn en handelen voor het gehele project.
 • Je bent teamleider van het team Risicobeheer.

Profiel

 • Bij voorkeur Technische en/of Bedrijfskundige HBO opleiding
 • Minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als senior risicomanager, manager projectbeheersing, manager kwaliteit of soortgelijke functie in multidisciplinaire infraprojecten;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met geïntegreerde contractvormen in civieltechnische werken (bijv. D&C, DBFM, NEC);
 • Kennis van veel gebruikte methodieken, systemen voor Risicobeheer (o.a. RISMAN, Relatics, MC-analyses)

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Nationaliteit
Contact informatie
Adres
Bijlagen
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: png, jpg, jpeg.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.