Risicobeheerder - Oosterweel

Antwerpen, België

Als Risicobeheerder binnen TM ROCO maak je deel uit van de dienst Contractmanagement, team Risicobeheer. Team Risicobeheer is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van opportuniteiten- en risicobeheer en doelgericht omgaan met risico’s voor het project Oosterweelverbinding Rechteroever, Perceel 3b.

De bedoeling van doelgericht omgaan met risico’s is om besluitvorming en sturing te organiseren zodat:

  • ongewenste negatieve effecten van onzekere gebeurtenissen op de project- of organisatiedoelstellingen weggenomen of verminderd worden, en
  • gewenste positieve effecten van onzekere gebeurtenissen op de project- of organisatiedoelstellingen benut worden.

Dit wordt bereikt door:

  • samen met de projectteamleden en de klant tijdig risico’s en opportuniteiten te identificeren en hun invloed op de project- en organisatiedoelstellingen realistisch te beoordelen (doelstelling)
  • te sturen op het risicobewustzijn van de projectmedewerkers en hieruit te leren door transparant om te gaan met deze kennis en inzichten (cultuur)
  • een uniforme structuur aan te brengen in het management- en beheersproces, gericht op het identificeren, analyseren, prioriteren en visualiseren van risico’s (structuur).

Profiel

 Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van opportuniteiten- en risicobeheer van één of meerdere projectdelen/deelgebieden.

·         Je bent het eerste aanspreekpunt voor opportuniteiten en risico’s van van één of meerdere projectdelen/deelgebieden. Zowel intern ROCO als naar de klant.

·         Je fascilieert en coördineert werksessies waarin je projectmedewerkers gestructureerd laat nadenken over risico’s en de beheersing ervan. Je ondersteunt de betrokken projectmedewerkers bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van beheersmaatregelen van risico’s en bewaakt de naleving van de beheersmaatregelen.

·         Je bent verantwoordelijk voor controle en borging van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens van opportuniteiten en risico’s in Relatics van één of meerdere projectdelen/deelgebieden.

·         Je borgt de integraliteit van de opportuniteiten en risico’s van één of meerdere projectdelen/deelgebieden.

·         Je stelt risiconota’s en -rapportages op voor één of meerdere projectdelen/deelgebieden.

·         Je hebt een aanjaag- en voorbeeldrol voor een collectief risicobewustzijn en handelen voor het gehele project.

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Nationaliteit
Contact informatie
Adres
Bijlagen
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: png, jpg, jpeg.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.