Kantoor

Electrical Package Manager Offshore

Aalst, België

Jan De Nul Group levert gespecialiseerde diensten voor de installatie van offshore structuren voor de hernieuwbare energiemarkten. Deze diensten omvatten onder andere de installatie en ingraving van onderzeese kabels, de aansluiting van windturbines en volledige on- en offshore hoogspanningsstations en alle daarmee verband houdende exploitatie- & onderhoudsactiviteiten (O&M). Daarbij wordt alles altijd afgestemd op de behoeften van de klant en, indien nodig, op basis van een EPC-contract (technisch ontwerp, aankoop en bouw) uitgevoerd. We bieden je nu de kans om deel uit te maken van ons internationaal team.

Voor onze huidige en toekomstige offshore windprojecten zijn we voor de versterking van ons Offshore Electrical team op zoek naar een ervaren Electrical Package Manager.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent een proactief leidinggevend lid van het offshore electrical team en ondersteunt projecten in verschillende uitvoeringsfasen met je technische kennis van en ervaring met elektrische HV- (HVDC- en HVAC-), MV- en LV-installaties;
 • Je zet je ervaring in om mee te werken aan elektrische basisontwerpen;
 • Je stuurt de Electrical Project Engineers aan en staat hen bij de correcte uitvoering van hun projecten bij;
 • Je beheert interfaces met funderings- en WTG-werken;
 • Je assisteert bij besprekingen met TSO's om ervoor te zorgen dat het project voldoet aan de lokale regelgeving en netwerkvereisten;

Ontwikkelings-/aanbestedingsfase

 • Je zorgt voor een naadloze interactie met andere Package Managers  (Commercieel en Technisch Pakket) om een succesvolle ontwikkelings-/aanbestedingsfase van offshore windprojecten te verzekeren;
 • Je verzekert tijdens de plannings- en ontwikkelingsfase in de aanloop naar de bouwactiviteiten het projectbeheer van het betrokken pakket;
 • Je geeft commerciële input en aanbevelingen over de aankoopstrategie voor de relevante pakketten om leveranciers van materieel en EPC- en O&M-contractanten voor onze projecten te identificeren en op basis van aanbestedingen te selecteren;

Aankoop

 • Je stuurt de aankoopactiviteiten voor het elektrische pakket aan;
 • Je identificeert potentiële aannemers en leveranciers voor de uitvoering van de werken en diensten die vereist zijn voor het ontwerp, de engineering, de aankoop, de bouw, de installatie, de inbedrijfstelling, het testen en de voltooiing van het elektrische pakket;
 • Je beheert en organiseert het volledige aanbestedingsproces voor de aanstelling van alle contractanten, met inbegrip van het opstellen en uitgeven van de inschrijvingsdocumenten, het analyseren van de ingediende inschrijvingen, het beheren en beantwoorden van de vragen van inschrijvers en het onderhandelen over de prijs en de volledige voorwaarden voor de uitvoering van de desbetreffende werken en diensten;
 • Je verstrekt aanbevelingen over de meest geschikte aannemers en leveranciers voor dergelijke werken en diensten;
 • Waar nodig werk je mee aan de financiële modellering van offshore windprojecten;

Bouwfase

 • Je neemt tijdens de bouwwerken het technisch en commercieel beheer voor jouw rekening;
 • Je plant de EPC-aannemingsactiviteiten voor het elektrische pakket op proactieve wijze;
 • Je levert commerciële / contractuele input over interfaceproblemen die zich kunnen voordoen binnen en/of tussen de verschillende werkpakketten (funderingen, WTG's, opdrachtgever, enz.);
 • Je bent verantwoordelijk voor de contractadministratie en voor het regelen van eventuele contractuele kwesties;
 • Je stelt vergaderschema's met relevante aannemers, dienstverleners en interne teams op om op die manier proactief toezicht te kunnen houden op en controle te kunnen uitoefenen over de algehele projectoplevering en om een tijdige besluitvorming en een snelle oplossing bij eventuele problemen te garanderen;
 • Je levert alle relevante input zoals die van tijd tot tijd nodig kan zijn voor de opstelling en uitvoering van gezondheids-, veiligheids- en milieubeheersplannen, met inbegrip van de eisen die voortvloeien uit de milieueffectrapportering;
 • Je werkt samen met O&M-aannemers en -dienstverleners om een naadloze commerciële en juridische overdracht te verzekeren en interfaceproblemen tot een minimum te beperken;

Profiel

Je hebt een masterdiploma in Elektrotechniek, met een affiniteit voor hernieuwbare energieproductie.

Je hebt minimaal tien (10) jaar ervaring bij een energieontwikkelaar, nutsbedrijf, turbineleverancier of aanverwante aannemer in een rol als Pakketbeheerder voor offshore-windprojecten.

Je bent een organisatorisch talent met ervaring in projectbeheer en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt sterke analytische vaardigheden en werkt zeer gedetailleerd vanuit een oplossingsgerichte instelling.

Je bent bereid om in België en in het buitenland te werken. Je bent een teamspeler met de nodige communicatieve vaardigheden zodat je goed in ons team past.

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Nationaliteit
Contact informatie
Adres
Bijlagen
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: png, jpg, jpeg.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.