Technisch Adviseur Beleid en Milieu

Jan De Nul Group is uitgegroeid tot marktleider in bagger- en maritieme werken en voert ook wereldwijd  talloze projecten uit voor de offshore markt (olie en gas, het aanleggen van onderzeese kabels, de installatie van windmolens op zee). Daarnaast blijft Civiele Werken - de wieg van de groep - een belangrijke divisie met de focus op complexe bouwprojecten op maat van de klant. Onze marktpositie hebben we te danken aan de technische innovatieve knowhow en de modernste vloot ter wereld. Aangezien stilstaan achteruit gaan is, blijven wij investeren in de toekomst, onze vloot én personeel.

In lijn hiermee investeert Jan De Nul group in een duurzame wereld en duurzame groei van de activiteiten. We hebben de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de uitrol van een sectorbreed CO₂-uitstootreductieprogramma. Sinds 2013 is Jan De Nul NV gecertificeerd voor de CO₂-prestatieladder met daaraan gekoppelde doelstellingen en maatregelen.
Om deze ambities waar te maken zijn we vanuit de Technische Dienst Civiele Bouw en Milieu op zoek naar een Technisch Adviseur Beleid en Milieu.

Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden omvat:

  • Het actief opvolgen en begeleiden van de CO₂-prestatieladder met als doel een accurate data captatie- en reporting te bekomen van de Carbon Footprint voor de Nationale Divisie.
  • Het opzetten van een systematiek voor datacaptatie vanuit de machine-loggings en boekhoudkundige systemen.
  • Het uitwerken van technisch onderbouwde oplossingen en de (operationele) opvolging van CO₂ reductiemaatregelen en reducerende projecten, inclusief kosten-baten analyse, het uitvoeren of deelnemen aan technische energieaudits,etc. .
  • Je neemt maandelijks deel aan de stuurgroep CO2PL Civiel voor de evaluatie en opvolging van de acties en het formuleren van de jaarlijkse CO₂ doelstellingen.
  • Je neemt deel aan externe werkgroepen om sectoroverkoepelend te werken en op de hoogte te blijven van de technologische evoluties en best practices gekoppeld aan de CO₂-prestatieladder.

Profiel

Profiel

Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen en hebt een passie voor techniek. Je hebt affiniteit met de milieu-en energiesector en bent gedreven in het (vanuit technisch en analytisch oogpunt) optimaliseren van de Carbon Footprint. Je werkt vanuit ons kantoor in Aalst en bent bereid om korte dienstreizen te maken.

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Contact informatie
Bijlagen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png jpg jpeg.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.