Senior Project Engineer Offshore

Jan De Nul Group biedt gespecialiseerde diensten aan voor de installatie van onderzeese structuren voor de olie-, gas en hernieuwbare energiemarkten.  Zowel het voorbereiden van de zeebodem, het baggeren van geulen als het stabiliseren en ballasten ervan behoort tot de offshore diensten. Of het nu om onderzeese pijpleidingen, kabels, umbilicals, funderingen, platforms of zelfs integrale windparken gaat: telkens op maat van de klant en indien gewenst op een EPC-basis. Wil jij deel uit maken van ons internationaal team?

Voor onze verschillende offshore-activiteiten zijn we op zoek naar Senior Project Engineers.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Mee instaan voor  het opstellen, verder uitwerken en berekenen van uitvoeringsmethodes ter voorbereiding van onze offshore werken (stenen storten, kabels leggen,..)
  • Documentatie uitwerken in rekennota's en method statements
  • Daarnaast volg je de werken op in uitvoering en verzorg je de nazorg in samenspraak met de Area Manager of Project Manager.

Profiel

Profiel

You are a civil/industrial engineer or a mechanical engineer with at least 5 to 10 years relevant experience in Offshore industry. Since you have excellent organizational skills and you have a great sense of responsibility, you will certainly fit in well with our team. You are prepared to travel regularly. 

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Contact informatie
Bijlagen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png jpg jpeg.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.