Medewerker Digitaal Toegangsbeheer

Antwerpen, België

Als Medewerker Digitaal Toegangsbeheer sta je in, in overleg en samenwerking met de Verantwoordelijke Digitaal Toegangsbeheer, voor een optimaal en tijdig registratieproces in het Digitaal Toegangsbeheer. Zorg dragen dat de nodige gegevens en documenten tijdig en correct verwerkt worden in het Digitaal Toegangsbeheer. Je bent daarnaast in contact met het uitvoeringsteam.  
 
Taken:  

 • Je registreert onderaannemers in het Digitaal Toegangsbeheer van zodra een contract met hen getekend is.
 • Je ziet na dat alle gegevens over deze onderaannemer correct verwerkt worden in het Digitaal Toegangsbeheer. Dat houdt ook in dat je in contact moet treden met de betrokken onderaannemer, of met interne collega’s, zodat je de nodige gegevens ontvangt. En dat je dit blijft opvolgen tot alles geregistreerd is. 
 • Je licht de onderaannemer in over het gebruik van het Digitaal Toegangsbeheer en de taken die de onderaannemer rechtstreeks moet uitvoeren in dat Digitaal Toegangsbeheer. 
 • Je gaat na of de gegevens die door de onderaannemer over zichzelf, zijn eigen onderaannemers of zijn personeel correct is geregisteerd in het Digitaal Toegangsbeheer. 
 • Je helpt mee bij de organisatie en het vlot verloop van de onthaalmomenten voor het personeel van eigen bedrijven en onderaannemers, maar ook andere gebeurlijke bezoekers. Dit slaat op onder andere op het verwelkomen en begeleiden van medewerkers bij de instructiefilm, veiligheidstest en/of overhandiging van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • Je rapporteert onregelmatigheden in het gebruik van het Digitaal Toegangsbeheer, of in documenten of informatie die in het Digitaal Toegangsbeheer opgenomen wordt. 
 • Organiseren van fysische audits op de werkterreinen om de consistentie tussen werkelijkheid en gegevens in het Digitaal Toegangsbeheer na te gaan. 

Profiel

 • Minimale kwalificatie: algemeen middelbaar onderwijs of op basis van ervaring. Vlot kunnen omgaan met administratieve software. 
 • Relevante werkervaring is een plus. 
 • Nederlandstalig, met goede kennis van Engels en Frans. Andere talen die gesproken worden door onze arbeiders of arbeiders van onze onderaannemers zijn een plus. 
 • Klantgericht: Herkennen van de wensen, behoeften en belangen van zowel interne- als externe klanten en ernaar handelen.  

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Nationaliteit
Contact informatie
Adres
Bijlagen
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: png, jpg, jpeg.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.