Kantoor

Manager Operations AMORAS

Dochterbedrijf Envisan is de proeftuin van Jan De Nul Group voor innovatieve verwerkingstechnieken en milieu technologische oplossingen, meer nog: een springplank naar een circulaire economie. Zowel het saneren van verontreinigde terreinen, het verwerken van uitgegraven gronden, het oplossen van milieuproblemen in havens, kanalen en waterlopen als het duurzaam ontwikkelen van brownfields zorgen voor win-win situaties voor het milieu én de klant.

Je komt terecht op het project AMORAS, dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Het is de grootste verwerkingsinstallatie voor onderhoudsbaggerspecie van Europa en biedt een duurzame oplossing voor de verwerking en berging van meer dan 2,5 miljoen baggersedimenten uit de haven van Antwerpen.

De taken van de Manager Operations zijn overkoepelend voor het ganse project en bestrijken de locaties met al hun deelprojecten en zones. De Operations Manager is de communicatieschakel tussen diensten en sites.

  • Bewaakt de communicatie tussen de verschillende sites en diensten (technische dienst, operations). Volgt mee de inplanning en voortgang van technisch onderhoud en optimalisaties. Organiseert maandelijks een overlegmoment met de Operator Voormannen.
  • Is op de hoogte van alle productie-relevante activiteiten die plaatsvinden of gepland staan op de verschillende sites van het project en communiceert hierover met de coördinatoren operations en de verantwoordelijke + operator voormannen en stuurt bij en ondersteunt waar nodig.
  • Werkt actief mee aan het HSE-beleid (Health, Safety, Environment) en zorgt dat deze steeds wordt toegepast.
  • Zorgt ervoor dat gemaakte afspraken met andere departementen of externen die bepalend kunnen zijn voor het proces of de productie gerespecteerd worden.
  • Maakt de korte termijnplanning op voor de verschillende locaties, rekening houdend met hun onderlinge capaciteit en de planning TD
  • Rapportering en opvolging van de wekelijkse & maandelijkse productie.
  • Bewaakt de goede/efficiënte werking van het intern laboratorium.

Profiel

Profile

Je bent in het bezit van een Master diploma in de ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen Elektromechanica/Werktuigkunde en hebt eerste relevante werkervaring. Je bent een analytisch organisatietalent en bezit een grote mate van zelfstandigheid. Je kan gestructureerd en planmatig werken, maar ook gedrevenheid en flexibiliteit zijn evenzeer belangrijk. Je legt vlot contacten, bent zeer communicatief en kan efficiënt samenwerken. Je hebt een solide technische achtergrond, ervaring grondverzet, bagger, milieunormen is mooi meegenomen.
Je werkt in Antwerpen (Havengebied, nabij Stabroek).

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Nationaliteit
Contact informatie
Adres
Bijlagen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png, jpg, jpeg.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.