Coördinator Maritieme Zaken

Antwerpen, België

Voor de verschillende deelgebieden van het Oosterweelproject is Jan De Nul op zoek naar een operationeel eerste aanspreekpunt voor maritieme zaken. 

Je werkt nauw samen met de senior advisor Maritieme Zaken uit de koepel, samen zorgen jullie  voor een robuust en veilig uitvoeringskader voor verkeer over het water. Als Coördinator Maritieme Zaken sta je in voor een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van operationele  nautische werkzaakheden op het water, de focus van de senior adviseur ligt op de structurele  afspraken en de relatie met de nautische stakeholders.  

Een greep uit je takenpakket als Coördinator Maritieme Zaken:

 • Je bent goed op de hoogte van wat er speelt binnen de deelgebieden op vlak van watergebonden verkeer. Je stemt hiervoor af met de ontwerp-, werkvoorbereidings- en  uitvoeringsteams en de omgevingsmanagers van de deelgebieden. 
 • Je toetst documenten die door ontwerp en werkvoorbereiding voorbereid worden op haalbaarheid op nautisch vlak.
 • Je zorgt voor de tijdige aanvraag van uitvoeringstoelatingen zoals bijvoorbeeld bij stremmingen.  
 • Je onderhoudt goede contacten bij de verschillende stakeholders als daar zijn: Vlaamse  Waterweg, PoAB, Stadshaven, Brabo dokloodsen en binnenvaart organisaties.
 • Je verwerkt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de VTS in een training voor eigen schippers en volgt de examinering op.
 • Je controleert de verkregen uitvoeringstoelatingen(en) op overeenstemming met, c.q. afwijking van, de aanvraag en de met het bevoegd gezag gemaakte afspraken.
 • Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van de deelgebieden bij het zorgvuldig en cfr. de voorschriften uitvoeren van de maritieme werkzaamheden.
 • Bij incidenten informeer je de bevoegde instanties en adviseer je in overleg met de senior  Advisor Maritiem zaken over de aanpak van het incident.
 • Samen met de senior Advisor Maritiem zaken van de koepel analyseer incidenten en stel je verbetermaatregelen voor.
 • Je ondersteunt de senior Advisor Maritieme zaken bij het toezien op de naleving van de vergunnings- en uitvoeringstoelatingsvoorwaarden door werkvoorbereiding en uitvoering.
 • Je borgt de verwerking van de eisen uit uitvoeringstoelatingen in relatics.
 • Je inventariseert risico’s en draagt bij aan de beheersing van de risico’s. 

Profiel

Profile
 • Hoger onderwijs/Universiteit
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met maritieme zaken in het algemeen en het nautische bestuurlijke kader in het projectgebied in het bijzonder. 
 • Je werkt nauwkeurig
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden
 • In bezit van Rijbewijs B
 • Teamspeler
 • Overtuigingskracht
 • Geduld

 

Solliciteer nu

Persoonlijke informatie
Formaat 31/12/1901
Nationaliteit
Contact informatie
Adres
Bijlagen
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png, jpg, jpeg.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
Ik accepteer de privacy verklaring.