Investeren in kennis

Creatieve, innovatieve en succesvolle oplossingen voor de problemen vragen goed opgeleide en getalenteerde werknemers. Precies daarom stimuleert Jan De Nul Academy het levenslang leren, het up-to-date houden van vaardigheden en het verder uitbreiden en snel delen van onze vakkennis. De JDN Academy staat garant voor jouw continue ontwikkeling en vooruitgang.

Trainingsmatrices werden voor alle afdelingen opgesteld en nu stelselmatig uitgerold. Zo’n programma is heel divers: zowel interne als externe opleidingen, zowel hard als soft skills, meestal als klassikale training, maar soms ook opgezet als workshop. Deze opleidingen worden continu geëvalueerd aan de hand van feedbackformulieren en desgevallend aangepast.

 

eAcademy

Naast de opleidingen op kantoor noopte onze wereldwijde activiteit ons tot het ontwikkelen van de online bibliotheek eAcademy, waar ook e-learning modules worden aangeboden: sommige zijn verplicht, andere optioneel.

Ondertussen hebben al meer dan 2200 werknemers toegang tot de eAcademy en hun aantal neemt gestaag toe. Inloggen impliceert de mogelijkheid de trainingsmodules te bekijken én feedback te geven over gevolgde cursussen, zelfs over de klassikale trainingen. Met die feedback wordt de inhoud van de opleidingen verder geoptimaliseerd. Het aantal modules in eAcademy is op dit moment nog vrij beperkt, maar loopt tegen het einde van 2019 op tot een 70-tal. In september van 2018 werd gestart met het testen van deze online bibliotheek aan boord van 3 schepen. Als de testen goed verlopen, kan er verder uitgerold worden naar de andere schepen van onze vloot.

Kennis en knowhow worden op die manier geënt op eenieders loopbaan: op kantoor, op een werf én aan boord. Goed opgeleide, gemotiveerde en betrokken mensen zijn niet alleen een plus voor Jan De Nul Group, ook jij, als medewerker zelf krijgt een flinke boost. Je kennis wordt verrijkt, op alle vlak.