Designer

Jonas Van Leuven
Jonas Van Leuven
’s Morgens kan ik amper mijn dag voorspellen. Daar hou ik van.

Inzicht en flexibiliteit. Dat zijn de vereisten voor een job als Designer. Het is belangrijk dat je altijd vooruitdenkt en goed kunt inschatten wat er zou kunnen gebeuren, om daarna je tekeningen aan te passen. Aan de hand van 3D-modellen maak ik in overleg met het team constructie- en productietekeningen en afnamerapporten voor onze baggeruitrusting, schepen en offshore projecten. Tijdens de tenderfase stel ik dekarrangementen op, analyseer ik de stabiliteit in samenspraak met de technische dienst en controleer ik of de lasten binnen het bereik van de kraan liggen. Zodra het contract getekend is, werk ik alles in detail uit en ga ik na welke extra dekcomponenten nodig zijn en waar die het best worden ingezet.

Ik kan ’s morgens amper voorspellen hoe mijn dag zal verlopen. Daar hou ik van. Duiken er problemen op? Dan pakken we die zo snel mogelijk aan. Een nieuwe aanvraag? Dan bespreken we meteen de uitdagingen en op welke termijn de tekeningen moeten klaar zijn. Op rustigere dagen smijt ik me op de stapel kleinere projecten die afgewerkt moeten worden. Het meest fascinerende project waaraan ik al heb meegewerkt is Bligh Bank II, een windturbinepark op zee. Op het moment van de aanvraag was onze expertise nog beperkt, maar door vergaderingen en besprekingen hebben we enorm veel geleerd. De specifieke instrumenten voor de installatie van offshore windturbines zijn talrijk en elk ontwerp heeft voor- en nadelen. Bij elke beslissing moesten we dus heel wat parameters bekijken en een weloverwogen keuze maken. Superinteressant!